Chung cư Phú Hoàng Anh: Mua nhà hợp pháp vẫn bị Ban quản trị “cấm cửa”

Mua nhà hợp pháp nhưng Bản quản trị chung cư Phú Hoàng Anh vẫn cấm cửa người dân vào nhà. Ảnh: Gia Miêu
Mua nhà hợp pháp nhưng Bản quản trị chung cư Phú Hoàng Anh vẫn cấm cửa người dân vào nhà. Ảnh: Gia Miêu
Mua nhà hợp pháp nhưng Bản quản trị chung cư Phú Hoàng Anh vẫn cấm cửa người dân vào nhà. Ảnh: Gia Miêu
Lên top