Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp từ 4 còn 1, giáo viên "nhẹ người"

Kể từ ngày 10.12.2021, giáo viên chỉ cần 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Kể từ ngày 10.12.2021, giáo viên chỉ cần 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Kể từ ngày 10.12.2021, giáo viên chỉ cần 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top