Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên: Học lại kiến thức cũ

Giáo viên phản ánh nhiều nội dung chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trùng với nội dung đào tạo tại các trường sư phạm. Ảnh: Hưng Thơ
Giáo viên phản ánh nhiều nội dung chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trùng với nội dung đào tạo tại các trường sư phạm. Ảnh: Hưng Thơ
Giáo viên phản ánh nhiều nội dung chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trùng với nội dung đào tạo tại các trường sư phạm. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top