Chuẩn mực văn hóa nghề nghiệp của nhà giáo trường y dược

PGS.TS Trần Đình Bình trên bục giảng trường Đại học Y Dược Huế. Ảnh: CTV
PGS.TS Trần Đình Bình trên bục giảng trường Đại học Y Dược Huế. Ảnh: CTV
PGS.TS Trần Đình Bình trên bục giảng trường Đại học Y Dược Huế. Ảnh: CTV
Lên top