Chuẩn bị hành trang để con không hụt hẫng khi vào lớp 6

Giờ ra chơi của học sinh lớp 5 - Trường TH Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. (Ảnh chụp trước ngày 27.4.2021). Ảnh: DN
Giờ ra chơi của học sinh lớp 5 - Trường TH Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. (Ảnh chụp trước ngày 27.4.2021). Ảnh: DN
Giờ ra chơi của học sinh lớp 5 - Trường TH Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. (Ảnh chụp trước ngày 27.4.2021). Ảnh: DN
Lên top