Chuẩn bị đón Tết, nhà vườn Bến Tre đủ kiểu chống “kiểng tặc”

Những cây mai lâu năm, hình thế đẹp là đối tượng được bảo vệ trước "kiểng tặc", đặc biệt dịp cận Tết. Ảnh minh họa: K.Q
Những cây mai lâu năm, hình thế đẹp là đối tượng được bảo vệ trước "kiểng tặc", đặc biệt dịp cận Tết. Ảnh minh họa: K.Q
Những cây mai lâu năm, hình thế đẹp là đối tượng được bảo vệ trước "kiểng tặc", đặc biệt dịp cận Tết. Ảnh minh họa: K.Q
Lên top