Chưa xong thủ tục thuê đất, dự án điện gió ở Quảng Trị đã ồ ạt thi công

Bỏ công khai hoang, canh tác trên mảnh đất 1ha ở xã Hướng Lộc từ năm 2014, nhưng chỉ đến khi dự án điện gió san ủi, xẻ đồi thì người đàn ông này mới hay biết. Ảnh: Hưng Thơ.
Bỏ công khai hoang, canh tác trên mảnh đất 1ha ở xã Hướng Lộc từ năm 2014, nhưng chỉ đến khi dự án điện gió san ủi, xẻ đồi thì người đàn ông này mới hay biết. Ảnh: Hưng Thơ.
Bỏ công khai hoang, canh tác trên mảnh đất 1ha ở xã Hướng Lộc từ năm 2014, nhưng chỉ đến khi dự án điện gió san ủi, xẻ đồi thì người đàn ông này mới hay biết. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top