Chưa thống nhất đền bù, người dân đuổi đánh nhân viên điện lực

Lên top