Chùa Hương cấm bán thịt thú rừng, tiểu thương khẳng định "có hàng"?

Tiểu thương tại bến Trò khẳng định "thịt thú rừng" loại nào cũng có. Ảnh: Tùng Giang.
Tiểu thương tại bến Trò khẳng định "thịt thú rừng" loại nào cũng có. Ảnh: Tùng Giang.
Tiểu thương tại bến Trò khẳng định "thịt thú rừng" loại nào cũng có. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top