Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh:

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

Nhiều hộ dân xã Gia Phố phản đối cho rằng Dự án kè sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố là lãng phí, vì nơi đây là bãi bồi với hàng cây lâu năm chống sạt lở rất hiệu quả. Ảnh: QĐ.
Nhiều hộ dân xã Gia Phố phản đối cho rằng Dự án kè sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố là lãng phí, vì nơi đây là bãi bồi với hàng cây lâu năm chống sạt lở rất hiệu quả. Ảnh: QĐ.
Nhiều hộ dân xã Gia Phố phản đối cho rằng Dự án kè sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố là lãng phí, vì nơi đây là bãi bồi với hàng cây lâu năm chống sạt lở rất hiệu quả. Ảnh: QĐ.
Lên top