Dự án Hưng Thịnh Cát Tường - Long An:

Chưa đủ điều kiện kinh doanh, chủ đầu tư vẫn huy động vốn trái phép

Chủ đầu tư dự án mở bán và thu tiền khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý
Chủ đầu tư dự án mở bán và thu tiền khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý
Chủ đầu tư dự án mở bán và thu tiền khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý
Lên top