Chủ trang trại nuôi tôm bồi thường vì tự ý chặt cây dưới lưới điện

Hiện trường tự ý chặt cây của người dân để bảo vệ lưới điện kéo ra phục vụ nuôi tôm ở xã Xuân Phổ. Ảnh: Trần Tuấn
Hiện trường tự ý chặt cây của người dân để bảo vệ lưới điện kéo ra phục vụ nuôi tôm ở xã Xuân Phổ. Ảnh: Trần Tuấn
Hiện trường tự ý chặt cây của người dân để bảo vệ lưới điện kéo ra phục vụ nuôi tôm ở xã Xuân Phổ. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top