Chủ tịch xã hợp thức đất công cho vợ: Văn bản phúc đáp né... sự thật

Bỏ công, bỏ của để khai phá đất hoang trồng cây, nhóm hộ chưa thu được đồng nào thì đã được hợp thức hóa thành đất của người khác. Ảnh: Hưng Thơ.
Bỏ công, bỏ của để khai phá đất hoang trồng cây, nhóm hộ chưa thu được đồng nào thì đã được hợp thức hóa thành đất của người khác. Ảnh: Hưng Thơ.
Bỏ công, bỏ của để khai phá đất hoang trồng cây, nhóm hộ chưa thu được đồng nào thì đã được hợp thức hóa thành đất của người khác. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top