Chủ tịch xã hợp thức đất công cho vợ: Huyện đề nghị kiểm tra thực tế

Diện tích đất công mà 3 hộ dân thuê của xã để trồng rừng được Chủ tịch xã Hồ Quốc Hương ký hợp thức là đất khai hoang để cấp cho vợ. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất công mà 3 hộ dân thuê của xã để trồng rừng được Chủ tịch xã Hồ Quốc Hương ký hợp thức là đất khai hoang để cấp cho vợ. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất công mà 3 hộ dân thuê của xã để trồng rừng được Chủ tịch xã Hồ Quốc Hương ký hợp thức là đất khai hoang để cấp cho vợ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top