Yên Mô (Ninh Bình):

Chủ tịch UBND xã Mai Sơn có nhiều vi phạm về đất đai

Vị trí thửa đất mà ông Hoạt đã ký hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ cho người khác dẫn đến những vi phạm về quản lý đất đai. Ảnh: NT
Vị trí thửa đất mà ông Hoạt đã ký hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ cho người khác dẫn đến những vi phạm về quản lý đất đai. Ảnh: NT
Vị trí thửa đất mà ông Hoạt đã ký hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ cho người khác dẫn đến những vi phạm về quản lý đất đai. Ảnh: NT
Lên top