Vụ tạm dừng cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ... ở Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, tiếp tục cấp phép theo quy định

Nhiều nhà ở riêng lẻ ở Đà Nẵng, chủ nhà tận dụng không gian trống để cho thuê kiếm thêm thu nhập. (ảnh ĐSĐN)
Nhiều nhà ở riêng lẻ ở Đà Nẵng, chủ nhà tận dụng không gian trống để cho thuê kiếm thêm thu nhập. (ảnh ĐSĐN)
Nhiều nhà ở riêng lẻ ở Đà Nẵng, chủ nhà tận dụng không gian trống để cho thuê kiếm thêm thu nhập. (ảnh ĐSĐN)
Lên top