Chủ tịch Sóc Trăng: Người ở "vùng xanh" vẫn cần đề phòng, cảnh giác

Thành phố Sóc Trăng - "vùng cam" vùng  nguy cơ cao. Ảnh: Nhật Hồ
Thành phố Sóc Trăng - "vùng cam" vùng nguy cơ cao. Ảnh: Nhật Hồ
Thành phố Sóc Trăng - "vùng cam" vùng nguy cơ cao. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top