Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo xử lý việc mua máy xét nghiệm 7,2 tỉ đồng

Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top