Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục đường QL1A hư, bẫy người đi đường

Đường BOT qua QL1A Khánh Hòa hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh CC
Đường BOT qua QL1A Khánh Hòa hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh CC
Đường BOT qua QL1A Khánh Hòa hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh CC
Lên top