Chủ tịch huyện "bỗng dưng" đề xuất nuôi 12.000 con bò trên đất cao su

Cây cao su tại Hương Khê đang cho lượng mủ với sản lượng cao. Ảnh: PV
Cây cao su tại Hương Khê đang cho lượng mủ với sản lượng cao. Ảnh: PV
Cây cao su tại Hương Khê đang cho lượng mủ với sản lượng cao. Ảnh: PV
Lên top