Chủ tịch Bạc Liêu đề nghị làm rõ vụ lấn đê làm khu sinh thái

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND thành phố Bạc Liêu kiểm tra Khu sinh thái sau khi Báo Lao Động nêu việc xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê biển Đông. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND thành phố Bạc Liêu kiểm tra Khu sinh thái sau khi Báo Lao Động nêu việc xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê biển Đông. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND thành phố Bạc Liêu kiểm tra Khu sinh thái sau khi Báo Lao Động nêu việc xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê biển Đông. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top