Đi xuất khẩu lao động quá hạn gần một năm vẫn chưa được về nước

Chủ sử dụng lao động không hợp tác, công ty bất lực

Đơn kêu cứu của người nhà lao động Cao Thị Huyền gửi đến Báo Lao Động.
Đơn kêu cứu của người nhà lao động Cao Thị Huyền gửi đến Báo Lao Động.
Đơn kêu cứu của người nhà lao động Cao Thị Huyền gửi đến Báo Lao Động.
Lên top