Chủ hộ vắng mặt tại địa phương lâu ngày có bị cắt hộ khẩu không?

Lên top