Chủ hộ cũng có vai trò trong quản lý cư trú từ ngày 1.7

Lên top