Đường Xari-Chênh Vênh bị đình chỉ:

Chủ đầu tư xin bổ sung hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Đoạn đường có cây rừng hai bên đã thi công hoàn thiện. Ảnh: Hưng Thơ
Đoạn đường có cây rừng hai bên đã thi công hoàn thiện. Ảnh: Hưng Thơ
Đoạn đường có cây rừng hai bên đã thi công hoàn thiện. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top