Chủ đầu tư phải điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp nào?

Lên top