Chủ đầu tư nói gì về thông tin "dự án thi công phá hoại tài sản công"?

Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình đang được triển khai thi công tháo dỡ tài sản để thanh lý theo quy định. Ảnh: NT
Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình đang được triển khai thi công tháo dỡ tài sản để thanh lý theo quy định. Ảnh: NT
Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình đang được triển khai thi công tháo dỡ tài sản để thanh lý theo quy định. Ảnh: NT
Lên top