Chủ đầu tư Nhà Mơ chây ì làm sổ cho cư dân

Bàn giao nhà hơn 3 năm nhưng vẫn không có giấy chứng nhận sở hữu. Ảnh: Quang Duy
Bàn giao nhà hơn 3 năm nhưng vẫn không có giấy chứng nhận sở hữu. Ảnh: Quang Duy
Bàn giao nhà hơn 3 năm nhưng vẫn không có giấy chứng nhận sở hữu. Ảnh: Quang Duy
Lên top