Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Dự án Ecolife Capitol Tố Hữu bị “tố” tự ý thay đổi thiết kế, đo thiếu diện tích

T.H.N Dự án Ecolife Capitol Tố Hữu bị “tố” tự ý thay đổi thiết kế, đo thiếu diện tích.
T.H.N Dự án Ecolife Capitol Tố Hữu bị “tố” tự ý thay đổi thiết kế, đo thiếu diện tích.