Vụ xâm hại nghiêm trọng vùng lõi di sản ở Tràng An:

Chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ công trình

Lên top