Chồng chủ tịch công ty đấu giá, vợ liên tục trúng xe công thanh lý

Ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539 là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An. Ảnh: QĐ
Ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539 là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An. Ảnh: QĐ
Ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539 là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top