Chợ xây dựng xong bị bỏ hoang phí nhiều năm

Chợ Bà Thức bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Minh Châu
Chợ Bà Thức bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Minh Châu
Chợ Bà Thức bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Minh Châu
Lên top