Cho vay nặng lãi sẽ bị xử lý thế nào?

Hiện nay có rất nhiều app cho vay nặng lãi. Ảnh: Thế Lâm
Hiện nay có rất nhiều app cho vay nặng lãi. Ảnh: Thế Lâm
Hiện nay có rất nhiều app cho vay nặng lãi. Ảnh: Thế Lâm
Lên top