"Cho tôi số Đoàn Ngọc Hải, tôi xin làm phụ lái miễn phí cho ông"

Nhiều bạn đọc của báo Lao Động muốn giúp ông Hải lan toả điều tốt đẹp.
Nhiều bạn đọc của báo Lao Động muốn giúp ông Hải lan toả điều tốt đẹp.
Nhiều bạn đọc của báo Lao Động muốn giúp ông Hải lan toả điều tốt đẹp.
Lên top