Chợ, siêu thị đóng cửa, người dân Nha Trang mua sắm ra sao?

Lên top