Chờ ông Chung xử lý thế nào vụ đá lát vỉa hè Hà Nội tan nát?

Vỉa hè mới lát đã tan nát
Vỉa hè mới lát đã tan nát
Vỉa hè mới lát đã tan nát