Chờ ông Chung xử lý thế nào vụ đá lát vỉa hè Hà Nội tan nát?

Vỉa hè mới lát đã tan nát
Vỉa hè mới lát đã tan nát