Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chờ ông Chung xử lý thế nào vụ đá lát vỉa hè Hà Nội tan nát?

Vỉa hè mới lát đã tan nát
Vỉa hè mới lát đã tan nát