Chợ nông thôn mới hàng chục tỉ thành nơi... tập kết rác

Chợ Cầu được xây dựng để đáp ứng tiêu chí xã Nông thôn mới, tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Ảnh: QĐ
Chợ Cầu được xây dựng để đáp ứng tiêu chí xã Nông thôn mới, tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Ảnh: QĐ
Chợ Cầu được xây dựng để đáp ứng tiêu chí xã Nông thôn mới, tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Ảnh: QĐ
Lên top