Chờ mở 4 “nút thắt cổ chai” trên Quốc lộ 1 về miền Tây

Đường rộng, cầu lại hẹp, tạo nên "nút thắt cổ chai". Ảnh: K.Q
Đường rộng, cầu lại hẹp, tạo nên "nút thắt cổ chai". Ảnh: K.Q
Đường rộng, cầu lại hẹp, tạo nên "nút thắt cổ chai". Ảnh: K.Q
Lên top