Cho con thuê nhà làm công ty, sau khi con mất, cha có nguy cơ mất nhà

Nhà, đất do ông Thắng đứng tên cho Công ty Nam Việt thuê, sau khi con trai ông là Tổng Giám đốc mất, Công ty Nam Việt không trả tài sản cho ông Thắng. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà, đất do ông Thắng đứng tên cho Công ty Nam Việt thuê, sau khi con trai ông là Tổng Giám đốc mất, Công ty Nam Việt không trả tài sản cho ông Thắng. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà, đất do ông Thắng đứng tên cho Công ty Nam Việt thuê, sau khi con trai ông là Tổng Giám đốc mất, Công ty Nam Việt không trả tài sản cho ông Thắng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top