Chịu nhiều thiệt thòi, 11 giáo viên Trường chuyên biệt Ánh Dương quận 12 đòi nghỉ việc

Hàng chục em học sinh chuyên biệt đang chen chúc trong một căn phòng rộng chưa đến 10m2 tại Trường chuyên biệt Ánh Dương, quận 12
Hàng chục em học sinh chuyên biệt đang chen chúc trong một căn phòng rộng chưa đến 10m2 tại Trường chuyên biệt Ánh Dương, quận 12
Hàng chục em học sinh chuyên biệt đang chen chúc trong một căn phòng rộng chưa đến 10m2 tại Trường chuyên biệt Ánh Dương, quận 12
Lên top