Chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1.7.2021

Chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top