Chính thức thu phí đến 339.000 đồng cho mỗi lần cắt/cấp điện trở lại

Lên top