Chính thức giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết 2021 do dịch COVID-19

Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top