Chính quyền Điện Biên vào cuộc vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin

Những phương tiện cơ giới được huy động để khai thác rừng thông trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: Văn Thành Chương
Những phương tiện cơ giới được huy động để khai thác rừng thông trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: Văn Thành Chương
Những phương tiện cơ giới được huy động để khai thác rừng thông trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top