Chiếc đồng hồ đá độc nhất Việt Nam đã được “giải cứu”

Kim đồng hồ là bóng nắng, do đã được thông thoáng nên chiếc đồng hồ đá độc nhất Việt Nam đã... chạy tốt (ảnh Nhật Hồ)
Kim đồng hồ là bóng nắng, do đã được thông thoáng nên chiếc đồng hồ đá độc nhất Việt Nam đã... chạy tốt (ảnh Nhật Hồ)
Kim đồng hồ là bóng nắng, do đã được thông thoáng nên chiếc đồng hồ đá độc nhất Việt Nam đã... chạy tốt (ảnh Nhật Hồ)
Lên top