Chỉ vì họ thích đeo khẩu trang chống chế, giật khẩu trang chống đối?

Đối tượng giật khẩu trang tát chiến sĩ cảnh sát đứng trước tòa. Ảnh: Đặng Luân.
Đối tượng giật khẩu trang tát chiến sĩ cảnh sát đứng trước tòa. Ảnh: Đặng Luân.
Đối tượng giật khẩu trang tát chiến sĩ cảnh sát đứng trước tòa. Ảnh: Đặng Luân.
Lên top