Chi nhánh Sông Đà 908 giải trình việc chậm lương của người lao động

Ông Lê Đăng Quân – Chủ tịch Công đoàn Công ty Sông Đà 9 (bên phải) và ông Trần Viết Liêm – Trưởng ban Tổ chức Chi nhánh Sông Đà 908 - trao đổi với phóng viên. Ảnh: Bảo Hân
Ông Lê Đăng Quân – Chủ tịch Công đoàn Công ty Sông Đà 9 (bên phải) và ông Trần Viết Liêm – Trưởng ban Tổ chức Chi nhánh Sông Đà 908 - trao đổi với phóng viên. Ảnh: Bảo Hân
Ông Lê Đăng Quân – Chủ tịch Công đoàn Công ty Sông Đà 9 (bên phải) và ông Trần Viết Liêm – Trưởng ban Tổ chức Chi nhánh Sông Đà 908 - trao đổi với phóng viên. Ảnh: Bảo Hân
Lên top