Chỉ Ngọc Trinh “hãnh diện” khi thế giới thấy xấu hổ

Bộ váy của Ngọc Trinh khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ thay.
Bộ váy của Ngọc Trinh khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ thay.
Bộ váy của Ngọc Trinh khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ thay.
Lên top