Chỉ dùng căn cước công dân gắn chíp để rút BHXH một lần được không?

Để nhận bảo hiểm xã hội một lần bắt buộc phải có sổ bảo hiểm xã hội.
Để nhận bảo hiểm xã hội một lần bắt buộc phải có sổ bảo hiểm xã hội.
Để nhận bảo hiểm xã hội một lần bắt buộc phải có sổ bảo hiểm xã hội.
Lên top