Chỉ đạo xử lý trạm trộn bêtông không phép trên đất rừng tại Quảng Bình

Trạm trộn bê tông FECON không có giấy phép với quy mô lớn ngang nhiên tồn tại thời gian dài ngay sát đường tránh lũ qua địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Trạm trộn bê tông FECON không có giấy phép với quy mô lớn ngang nhiên tồn tại thời gian dài ngay sát đường tránh lũ qua địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Trạm trộn bê tông FECON không có giấy phép với quy mô lớn ngang nhiên tồn tại thời gian dài ngay sát đường tránh lũ qua địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top